Телефони спешни повиквания

Телефон за спешни повиквания

Национален телефон за спешни повиквания

Герб

Габрово

Рачо Ковача

Габрово е град в централна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Разположен е по поречието на река Янтра в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина. В непосредствена близост до него, в местността Узана се намира географският център на България.

Населението на града към края на 2009 година е 60 281 жители, но според преброяването през 2011 година е 58 950 жители.

Габрово е известен с хумора и сатирата и със своето машиностроене.

Градът се намира в подножието на Стара планина в близост до прохода Шипка и се разпростира по поречието на река Янтра.

Габрово е свързан с железопътния транспорт в България чрез линията Габрово-Царева ливада. През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север-юг, която представлява част от Трансевропейския коридор №9 (Хелзинки-Санкт Петербург-Киев-Букурещ-Русе-Велико Търново-Габрово-Стара Загора-Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).

Дом на Културата

Близо до града се намира местността „Узана“, в която е локализиран географският център на България.

Климатът в региона е умерено-континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер. Средно годишно падат около 900 l/m2. През есенните и зимните месеци преобладават северните и северозападните ветрове, а през пролетните и летните — южните.

Регионът се характеризира с висока годишна продължителност на слънчевото греене. Средногодишните температури са около 10 °С. По високите планински части снежната покривка се задържа около 110 дни.